Bredballe Gruppe

Bredballe Gruppe

KFUM Spejderne Bredballe Hvem, Hvad og Hvor

Grupperådet

Hvem er Grupperådet?

Man kan kort beskrive grupperådet som spejdergruppens bestyrelse.

Grupperådet består af gruppelederen (lederen af spejderlederne), enhedslederne (den ansvarlige for bævere, ulve mm) forældrerepræsentanter og en enkelt spejder over 17 år.

Der er valg til grupperådet hvert år. I Bredballe gruppen afholder vi valg til grupperådet samtidig med, at spejderne holder fastelavnsfest.

Alle forældre til spejdere under 17 år kan vælges. Personerne bliver valgt for en 2-årig periode. Såfremt ens barn stopper til spejder, kan man ikke fortsætte i grupperådet.

Efter valget konstituerer grupperådet sig med formand (forældrerepræsentant), kasserer og sekretær. Vi har dog valgt, at vi i Bredballe ikke har nogen fast sekretær men aftaler det fra gang til gang.

Grupperådet mødes 4-5 gange årligt. Hyppigst en 2-3 timer en aften i Ekkodalen.
 

Hvad laver vi så i grupperådet?

Vores vigtigste opgave er at hjælpe med at få tingene omkring gruppen til at fungere. Vores ledere bruger meget tid på det daglige arbejde, så vi står for planlægningen af arrangementer som Nytårsparade, sommerfest og Familielejr. Det praktiske omkring arrangementerne står vi aldrig alene med, da vi får hjælp af vekslende forældre.

Det er grupperådet, der har det økonomiske ansvar i gruppen. Det vil for eksempel sige, at det er os, der bestemmer, hvor stort tilskuddet skal være til sommerlejre. Vi vurderer også, om der er økonomi til indkøb af nyt udstyr. Ved større investeringer forsøger vi at søge fonde om tilskud, men ellers er det indtægterne fra juletræssalg, julemarked, udlevering af plastposer mm., der primært udgør gruppens økonomi.

Derudover følger vi enhedernes arbejde blandt andet ved, at gruppelederen og enhedslederne på grupperådsmøderne fortæller, hvad der er sket siden sidst, samt hvad de planlægger af aktiviteter i den kommende periode.

Vi drøfter også visionerne for gruppen. Hvordan får vi fat i nye ledere, hvordan fastholder vi de store spejdere mm.

Alt i alt er det en spændende og sjov måde at være med til at støtte børnenes spejderarbejde på. Arbejdsmængden er overkommelig, især når vi er flere om at løfte den. Så er det hele jo heller ikke hårdt arbejde, vi hygger også mens vi gør det!