Bredballe Gruppe

Årshjul for Lederne

Årshjul for lederne.

Nytårsparaden

I januar har vi opstart efter juleferien. Her vil der være en nytårsparade, hvor vi samles en søndag formiddag i kirken og bagefter går vi i samlet flok til Hældager skolens samlingssal. Her vil der være et par stykker smørrebrød, øl/vand, samt kaffe og kage. Der er forskellige events såsom sketches eller fremvisning af enhedernes gøren og laden. Nytårsparaden slutter af med at spejderne får deres årsstjerner. Organisering og planlægning kan findes på siden her.

Til opstart vil vi også få trykt grønsagen med forårets programmer for enhederne.

Generalforsamling Bredballe Spejderne KFUM

Generalforsamlingen holdes, mens spejderne slår katten af tønde til fastelavn. Til generalforsamlingen gennemgåes sidste års regnskab og formanden beretter om årets gang i foreningen.

Til valg er der forældrerepræsentanter og ledere. Der skal være mindst ligeså mange forældre som ledere i bestyrelsen. Der er også valg af gruppeleder og gruppeleder assistent. Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende med formand, og kassere.

Flere detaljer kan ses på siden her

Æbleskoven

Æbleskoven er en hytte ude ved Daugaard strand. Her mødes lederne engang i februar/marts. Fredag er lederhygge med god mad og drikke. Lørdag gennemgås diverse aktuelle emner vedr. spejderlivet.

Vandreskjold

Vandreskjoldet gennemføres i april/ maj her planlægger enhederne en tur for spejderne. Dagen for traveturen foretages en normalt en lørdag. Når man er oppe at gå de 20 – 50 km er det en god ide at have proviant og andre fornødenheder med i en let turrygsæk.

Sommerafslutning

Ved sommerafslutningen i juni mødes alle spejdere inkl. forældre og søskende til et grill arrangement nede ved Ekkodalen. Man medbringer selv mad. Her vil der blive gennemført lidt spejderaktiviteter.

Sommerlejr

Normalt vil der være arrangeret en sommerlejr som er en weekend for bæverne/ ulvene. For junior og opefter vil der være en sommerlejr af en lille uges tid. Dette kan være en kanotur eller en lejrtur. Lejrturen kan være en jamborette/ jamboree i udlandet, det kan være en centerlejr på et spejdercenter som Houens Odde, en distriktslejr arrangeret af Munkebjerg distriktet eller spejdernes lejr der er arrangeret for alle spejderkorps.’

Eksemple på en sommerlejr er spejdernes lejr SL2022 som kan findes her

Opstart efter sommerferie

Der vil være lederhygge med god mad og drikke, tirsdagen før opstart.

I start august holder vi olympiade med kiksevendinger i munden, Højeste korthus bygget med knækbrød, Sæbe-smutning, teposekastning og så videre. Til slut på denne tirsdag har vi oprykning, hvor de spejdere der er blevet gamle nok rykker op i en ny enhed.

Husk at købe skumfidusser, knækbrød, teposer, mariekiks, håndsæbe og få kogt noget spaghetti.

Program eksempel findes herunder.

Opstart 18.00

Stor rundkreds sang bæver – ulve- junior + trop senior+ velkommen

Spejder Olympiade 18.10 -> 19.00 8 minutter per aktivitet Børn får et nummer og går fra post til post.

 1. Skumfidusser i munden
 2. Knækbrødhuset
 3. Tepose kast
 4. Vending af mariekiks
 5. Håndsæbesmut
 6. Knob på spaghetti

Fælles Aktiviteter 19.00 -19.15

 1. Hvor stor en gruppe er vi?
 2. Hvor mange gange kan vi nå rundt om bålhytten
 3. Hvor komprimeret en gruppe er vi?

Oprykning  til nye enheder 19.15 – 19.30

 1. Trop -> senior
 2. Junior -> trop
 3. Ulv -> junior
 4. Bæver -> Ulv

Fader vor + syng af 19.30

Husk at få noteret rekorderne -skriv det ind på en side her.

Til opstart har vi også trykt grønsagen med nye programmer for efteråret.

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelsen kan aktiveres for Bredballe gruppe ved at kontakte korpsets udviklingskonsulent. Trivselsundersøgelsen giver en god pejling for gruppens ve og vel samt de områder hvor man skal lave en indsats. det kan være uddannelse eller kommunikation.

Vork Familielejr

I slut september start oktober holder vi familielejr i Vork. Om fredagen mødes lederne i Vork til lederhygge med god mad og drikke. Trop/ senior cykler ud og sørger selv for aftensmad nede i shelteret.

Om lørdagen kommer forældre og søskende frem til Vork hvor de får tildelt et værelse. Ulve og bæverne sover på loftet mens junior sover i shelteret. Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af aftenen sammen med seancer med oplysninger om spejderaktiviteterne. Når vi har fået aftensmad og holdt lejrbål med sketches og sange kommer det legendariske natløb. Om aftenen slutter vi med kakao og boller til spejderne, samt ost og vin til de voksne.

Søndagen starter med morgenmad og herefter er der en aktivitet for de unge, mens de voksne gør rent.

Se siden med detaljer for organisering her

Kalendersalg og juletræssalg

I slut November har vi kalendersalg, her vil spejderne få tildelt forskellige ruter, hvor de tilbyder borgere i Bredballe at købe en Y-mens julekalender. Samtidig har vi opstilling af juletræssalget ved Bredballe centeret, hvor vi løbende sælger juletræer. Imellem jul og nytår pakker vi det sammen igen og rydder op på pladsen.

Tirsdag efter afslutning holder vi lederhygge på en lokal restaurant.