Bredballe Gruppe

Bredballe Gruppe

KFUM Spejderne Bredballe Hvem, Hvad og Hvor

Årshjul for Lederne

Årshjul for lederne.

Nytårsparaden

I januar har vi opstart efter juleferien. Her vil der være en nytårsparade, hvor vi samles en søndag formiddag i kirken og bagefter går vi i samlet flok til Hældager skolens samlingssal. Her vil der være et par stykker smørrebrød, øl/vand, samt kaffe og kage. Der er forskellige events såsom sketches eller fremvisning af enhedernes gøren og laden. Nytårsparaden slutter af med at spejderne får deres årsstjerner. Organisering og planlægning kan findes på siden her.

Til opstart vil vi også få trykt grønsagen med forårets programmer for enhederne.

Generalforsamling Bredballe Spejderne KFUM

Generalforsamlingen holdes, mens spejderne slår katten af tønde til fastelavn. Til generalforsamlingen gennemgåes sidste års regnskab og formanden beretter om årets gang i foreningen.

Til valg er der forældrerepræsentanter og ledere. Der skal være mindst ligeså mange forældre som ledere i bestyrelsen. Der er også valg af gruppeleder og gruppeleder assistent. Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende med formand, og kassere.

Flere detaljer kan ses på siden her

Æbleskoven

Æbleskoven er en hytte ude ved Daugaard strand. Her mødes lederne engang i februar/marts. Fredag er lederhygge med god mad og drikke. Lørdag gennemgås diverse aktuelle emner vedr. spejderlivet.

Man kan booke æbleskoven via https://aebleskoven.dk/kontakt/

Vandreskjold

Vandreskjoldet gennemføres i april/ maj her planlægger enhederne en tur for spejderne. Dagen for traveturen foretages en normalt en lørdag. Når man er oppe at gå de 20 – 50 km er det en god ide at have proviant og andre fornødenheder med i en let turrygsæk.

Sommerafslutning

Ved sommerafslutningen i juni mødes alle spejdere inkl. forældre og søskende til et grill arrangement nede ved Ekkodalen. Man medbringer selv mad. Her vil der blive fortalt lidt om spejderaktiviteterne der er gennemført i årets løb og forældrene kan få grillet medbragt mad. Sommerafslutningen ligger i slut juni. Husk invitation ca. 3 uger før via medlemsservice og opslag på facebook. Til dagen sørg for at der er grillkul til 12 grill og sørg for grillplads til ca. 100 mennesker. En grill kan deles af 8-10 mennesker

Sommerlejr

Normalt vil der være arrangeret en sommerlejr som er en weekend for bæverne/ ulvene. For junior og opefter vil der være en sommerlejr af en lille uges tid. Dette kan være en kanotur eller en lejrtur. Lejrturen kan være en jamborette/ jamboree i udlandet, det kan være en centerlejr på et spejdercenter som Houens Odde, en distriktslejr arrangeret af Munkebjerg distriktet eller spejdernes lejr der er arrangeret for alle spejderkorps.’

Eksemple på en sommerlejr er spejdernes lejr SL2022 som kan findes her

Opstart efter sommerferie

Der vil være lederhygge med god mad og drikke, tirsdagen før opstart.

I start august holder vi olympiade med kiksevendinger i munden, Højeste korthus bygget med knækbrød, Sæbe-smutning, teposekastning og så videre. Til slut på denne tirsdag har vi oprykning, hvor de spejdere der er blevet gamle nok rykker op i en ny enhed. Se program eksempel på siden her

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelsen kan aktiveres for Bredballe gruppe ved at kontakte korpsets udviklingskonsulent. Trivselsundersøgelsen giver en god pejling for gruppens ve og vel, samt de områder, hvor man skal gøre en indsats. det kan være uddannelse eller kommunikation.

Vork Familielejr

I slut september start oktober holder vi familielejr i Vork. Om fredagen mødes lederne i Vork til lederhygge med god mad og drikke. Trop/ senior cykler ud og sørger selv for aftensmad nede i shelteret.

Om lørdagen kommer forældre og søskende frem til Vork hvor de får tildelt et værelse. Ulve og bæverne sover på loftet mens junior sover i shelteret. Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af aftenen sammen med seancer med oplysninger om spejderaktiviteterne. Når vi har fået aftensmad og holdt lejrbål med sketches og sange kommer det legendariske natløb. Om aftenen slutter vi med kakao og boller til spejderne, samt ost og vin til de voksne.

Søndagen starter med morgenmad og herefter er der en aktivitet for de unge, mens de voksne gør rent.

Se siden med detaljer for organisering her

Kalendersalg

I start November har vi kalendersalg, her vil spejderne få tildelt forskellige ruter, hvor de tilbyder borgere i Bredballe at købe en Y-mens julekalender.

Juletræssalget

Vi opstiller juletræssalget ved Bredballe centeret en af de sidste tirsdage i November sammen med trop og senior. I løbet af december sælger vi juletræer fra stadepladsen. Her er der udbringning af træer i weekenderne og vi plejer at være med til et fredagsarrangement omkring midt December som Bredballe centeret står for. Imellem jul og nytår 27-29 December pakker vi det sammen igen og rydder op på pladsen.

Tirsdag efter afslutning holder vi lederhygge i hytten eller på en lokal restaurant.