Bredballe Gruppe

Bredballe Gruppe

KFUM Spejderne Bredballe Hvem, Hvad og Hvor

Spejdercenteret/ Husudvalget

Spejdercenteret drives af et husudvalg som består af 6 medlemmer. 3 fra DDS og 3 fra KFUM spejderne. Husudvalget sikre at hus og grund bliver brugt til spejderformål.

Hvis man som leder har behov for småbrugsting til max. 500 Kr., så må man selv købe det og sende regningen videre til kasseren for spejdercenteret. Dette kan være klude, opvaskemiddel, opvasketabs, koste. Har man en ide om større ændringer på grunden kan man tage det op på den årlige sammenkomst mellem de to grupper. En gang årligt typisk februar vil der blive afholdt et møde med lederne fra DDS og KFUM, hvor man tager aktiviteter op såsom: placering af raftetårn, hvordan skal vores brændeskur se ud, skal en af bålhytterne renoveres, skal der laves gangsystemer bag huset, skal pizzaovnen renoveres, hvad med madpakkehuset und so weiter.

De forslag der kommer op og bliver stemt igennem på mødet med spejderlederne vil herefter på samme møde blive prioriteret, så der er fuld åbenhed og fælles fodslaw om hvordan vi vil anvende vores hus og grund.

Til mødet d. 21.02.2023 er der kommet følgende forslag:

forslag1

forslag2

Spejdercenterets hjemmeside er: http://bredballespejdercenter.dk/ På denne hjemmeside kan man se hvorledes hytten er booket under punktet: Faciliteter.

Grunden vi har i Bredballe Spejdercenter er på ca. 7200m2. Kortet herunder gengiver matriklerne vi har.

Matriklen for Bredballe Spejdercenter

På vores matrikler har vi §3 områder. Dette gælder bybækken der løber ned langs vores matrikel og sumpområderne foran og bagved hytten. Dette giver nogle restriktioner vedr. eks. byggeri.

NBL §3 områder på vores matrikel.

Hvis man f.eks. ønsker at hæve vandstanden, grave eller oprense en sø, plante, slå en rørsump eller
rydde en gammel skovsump, skal kommunen spørges først. Se link her
Der er registreret offentlig vådbundskov i det dobbeltskraverede område §25. Det påvirker dog ikke vores
matrikel på området.
Vandløbet er registeret som §3 beskyttet vandløb.
Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af
disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre, at
vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Den er for de offentlige vandløbs
vedkommende beskrevet i vandløbsregulativerne. Se link her

Møde_med_Haveassistenterne_17.11.2022

Møde med Naboerne 17.10.2022

Husudvalgsmøde d. 03.10.2022

Husudvalgsmøde 12.09.2022

Husudvalgsmøde 15.06.2022

Referat_Spejdercenter_alias_husudvalgsmøde_09.05.2022

Referat Spejdercenterets GF 2022

Referat_husudvalgsmøde140322

Referat 280222 KFUM og DDS møde om ønsker vedr. Spejdercenteret

Dispositionsforslag, Spejdercenter Ekkodalen, 05.12.2012

Skitsetegning_Bredballe_Spejdercenter_01.06.2021